Grünfließ

Grünfließ

[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_heldenfriedhof-grbcnfl-1930-kopie.jpg]5600Heldenfriedhof
1930
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_wohnhaus-familie-sender-winter-1937-38.jpg]3820Wohnhaus Fam. Sender
1937 - 1938 Winter
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_wilh-gustv-u-ludowike-wilamowski-1917.jpg]3800Wilhelm-Gustav und Ludowike Wilamowski
1917
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_wegweiser-gr-wallendorf-i-wald-v-gr.jpg]3500Wegweiser
Wegweiser Gr. Wallendorf in den Wald von Grünfließ
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_v-l-n-r-nowitzki-praz4us-kallmeier-1937-38.jpg]3320Nowitzki, Prazäus, Kallmeier
1937 - 1938
v.l.n.r. Nowitzki, Praz us, Kallmeier
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_skatspiel-v-l-n-r-przus-nowitzki-kallmeier.jpg]3070Skatspiel
v.l.n.r. Praz us, Nowitzki, Kallmeier
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_schmiedemeister-e-jeschke-m-familie-u-otto.jpg]3150Schmiedemeister E. Jeschke
Schmiedemeister E. Jeschke m. Familie und Otto
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_schulkinder-mit-lehrer-nottrelmann-1937-38.jpg]3050Schulkinder m. Lehrer Nottrelmann
1937 - 38 Schulkinder mit Lehrer Nottrelmann
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_schbcler-v-d-volksschule-rektor-romeyke-37.jpg]2700Schüler v.d. Volksschule
1937 Schüler der Volksschule mit Rektor Romeyke
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_russenmasengrab-staatsforst-gr9f.jpg]2860Russengrab
Russengrab im Staatsforst
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_russ-grab-18sold-u-general-maschugowski-kopie.jpg]2820Russengrab
18 Soldaten und General Maschugowski
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_revierfb6rster-freitag-adlershorst.jpg]2420Revierförster Freitag-
Revierförster Freitag-Adlershorst
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_postkarte-gr.jpg]2770Postkarte
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_postkarte-gr-ca-1906.jpg]2620Postkarte
1906 ca.
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_postkarte-gr-kopie.jpg]2420Postkarte
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_kriegerdenkmal-bcnfl-1936.jpg]2300Kriegerdenkmal
1936
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_kindergarten-m-frl_-carnetzki-1934-35.jpg]2540Kindergarten
1934-35 Kindergarten m. Frl. Carnetzki
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_holzplatz-d-1937-kopie.jpg]2410Holzplatz
1937
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_holzkaufmann-nowitzki-b-d-arbeit-i-wald-kopie.jpg]2350Holzkaufmann Nowitzki
Holzkaufmann Nowitzki bei der Arbeit im Wald
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_hochzeit-kowalski-schulz-28-1-1937-kopie.jpg]2600Hochzeit Kowalski-Schulz
1937 Hochzeit Kowalski-Schulz
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_hochzeit-eheleute-lassek-21-2-1942-kopie.jpg]2800Hochzeit Eheleute Lassek
1942, Hochzeit Eheleute Lassek 21.02.1942
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_gottlieb-lassek-a-grab-seiner-tochter-maria-kopie.jpg]2600Gottlieb Lassek
Gottlieb Lassek am Grab seiner Tochter Maria
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_geschwsiter-jeschke-m-kindern-v-d-haus-je-kopie.jpg]2410Geschwister Jeschke
Geschwister Jeschke m. Kindern v.d. Haus
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_frau-jescke-m-i-enkelkindern-kopie.jpg]2220Frau Jeschke
Frau Jeschke m. ihren Enkelkindern
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_forstmeister-baehr-kopie.jpg]2310Forstmeister Baehr
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_bei-einem-ausflug-1937-38-kopie.jpg]2270Bei einem Ausflug
1937
Bei einem Ausflug
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_bedienstete-d-forstamtes-1935-kopie.jpg]2250Bedienstete des Forstamtes
1935
Bedienstete des Forstamtes
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_bccke-inkopie.jpg]2150Brücke
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_bahnhof-kopie.jpg]2440Bahnhof
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_2-postkarte-ca-1906-kopie.jpg]2630Postkarte
1906
Gasthaus Zum großen Kurfürst, P. Kowalski, Kriegerdenkmal
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/grunflies/thumbs/thumbs_aufstellun-v-d-kriegerdenkmal-1932-kopie.jpg]2210Grüfliess
1932, Aufstellung v.d. Kriegerdenkmal, ganz rechts Johann Koschorek