Kownatken

Kaunen, Kownatken bis 38, p. Kownatki

[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_dr-haedge-a-f-wirtschaftshof.jpg]3740Kownatken
Dr. Haedge a. d. Wirtschaftshof
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_dr-haedge-fertig-zum-inspektionsritt.jpg]2100Kownatken
Dr. Haedge fertig zum Inspektionsritt
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_dr-haedge-m-seinen-kindern-n-einer-jagd.jpg]2070Kownatken
Dr. Haedge m. s. Kindern nach einer Jagd
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_else-haedge-u-d-kinder-charlotte-just-u-gisela.jpg]1840Kownatken
Else Haedge u.d. Kinder Charlotte, Just und Gisela
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_fertiges-insthaus.jpg]1810Kownatken
Fertiges Insthaus
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_hofglocke-in-kownatken.jpg]1660Kownatken
Hofglocke in Kownatken
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_richtfest-des-neuen-insthauses-f-4-familien.jpg]1560Kownatken
Richtfest des neuen Insthauses für 4 Familien
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_sen-u-jun_-haedge-1936.jpg]1670Kownatken
1936 Senior und Junior Haedge
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_trecker-m-selbstbinder-bei-der-ernte.jpg]1530Kownatken
Trecker m. Selbstbinder bei der Ernte
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_wehrmachtstruppen-v-d-brennerei-1941.jpg]1370Kownatken
1941 Wehrmachtstruppen vor der Brennerei
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_wintereinbruch-mai-1933.jpg]1250Kownatken
1933 Wintereinbruch im Mai
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_wirtschftshof-m-schweinestall-u-brennerei.jpg]1140Kownatken
Wirtschaftshof m. Schweinestall und Brennerei
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_der-alte-lanz-mit-eisenraedern.jpg]1080Kownatken
Der Alte LANZ mit Eisenrädern
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_gerissene-telefondraehte-jan-1933.jpg]1000Kownatken
Januar 1933 Gerissene Telefondrähte
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_schmiede-aeltestes-gebaeude-d-rittergutes.jpg]1010Kownatken
Schmiede, ältestes Gebäude des Rittergutes
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_der-alte-lanz-mit-eisenraedernneu.jpg]840Kownatken
Der alte LANZ mit Eisenrädern
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_dr-haedge-a-f-wirtschaftshofneu.jpg]960Kownatken
Dr. Haedge auf dem Wirtschaftshof
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_dr-haedge-fertig-zum-inspektionsrittneu.jpg]800Kownatken
Dr. Haedge fertig zum Inspektionsritt
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_dr-haedge-m-seinen-kindern-n-einer-jagdneu.jpg]700Kownatken
Dr. Haedge mit s. Kindern nach einer Jagd
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_else-haedge-u-d-kinder-charlotte-just-u-giselaneu.jpg]690Kownatken
Else Haedge u.d. Kinder Charlotte, Just und Gisela
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_fertiges-insthausneu.jpg]690Kownatken
Fertiges Insthaus
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_gerissene-telefondraehte-jan-1933neu.jpg]590Kownatken
Januar 1933 Gerissene Telefondrähte
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_hofglocke-in-kownatkenneu.jpg]620Kownatken
Hofglocke in Kownatken
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_richtfest-des-neuen-insthauses-f-4-familienneu.jpg]630Kownatken
Richtfest des neuen Insthauses
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_schmiede-aeltestes-gebaeude-d-rittergutesneu.jpg]690Kownatken
Schmiede, ältestes Gebäude des Rittergutes
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_sen-u-jun_-haedge-1936neu.jpg]580Kownatken
1936 Senior und Junior Haedge
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_trecker-m-selbstbinder-bei-der-ernteneu.jpg]580Kownatken
Trecker mit Selbstbinder bei der Ernte
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_wehrmachtstruppen-v-d-brennerei-1941neu.jpg]700Kownatken
1941 Wehrmachtstruppen v.d. Brennerei
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_wintereinbruch-mai-1933neu.jpg]640Kownatken
Mai 1933 Wintereinbruch
[img src=http://neidenburg-archiv.de/wp-content/flagallery/kownatken/thumbs/thumbs_wirtschftshof-m-schweinestall-u-brennereineu.jpg]540Kownatken
Wirtschaftshof m. Schweinestall und Brennerei